O NÁS

Společnost Městské lesy Vsetín, s.r.o. je dodavatelsko-obchodní firmou specializující se na lesnickou činnost v lesních porostech, které jsou majetkem města Vsetín.
Vznik lesního majetku města Vsetína jako celku lze datovat již od roku 1933. Ve smyslu I. pozemkové reformy odkoupilo město Vsetín od Thonetů převážnou část lesního majetku o výměře 709 ha, v té době revír Semetín. 
Další části historického majetku města Vsetína přibyly sloučením dříve samostatných obcí Jasenka a Rokytnice u Vsetína. 
V současné době se lesní majetek Města Vsetína ve správě společnosti Městské lesy Vsetín s.r.o.  rozkládá na Hostýnsko-
Vsetínských vrších s nadmořskou výškou 335 - 670 m. n. m. 
Majetek je tvořen několika lesními částmi, které na sebe nenavazují a nacházejí se na katastrálním území Vsetín, Jasenka, Rokytnice u Vsetína, Ratiboř a Lhota u Vsetína v celkové výměře 842 ha, z toho lesní plochy 829 ha. 
Kolektiv pracovníků Městských lesů tvoří dva jednatelé, lesní hospodář, účetní a školkař.
Vlastníme lesní školku s roční produkcí cca 300.000 ks lesních dřevin. 
Firma je členem Svazu vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Svazu školkařů ČR.
Provádíme práce a činnosti v souladu s platnými zákonnými předpisy.
Disponujeme vyškolenými odborníky na jednotlivé činnosti a máme široký okruh spolupracujících subjektů. 
Garantujeme dodávky prací ve smluvených termínech a kvalitě.
Městské lesy Vsetín jsou provozovatelem Arboreta Semetín a horské chaty Nivka.