LESNICKÁ ČINNOST

Hlavní činností společnosti Městské lesy Vsetín, s.r.o je hospodaření v lesích, které jsou majetkem města Vsetín. Jedná se o 829 ha lesní plochy, kde zároveň vykonáváme funkci odborného lesního hospodáře. Lesníci kladou velký důraz na přirozenou obnovu smrku a buku. Na základì LHP se ve stávajících lesích provádějí obnovní těžby starých porostů a v rámci výchovy u mladších porostů jsou pak prováděny prořezávky a probírky.Provádíme:

• zalesňování
• výsadbu a pěstování lesa
• odstraňování klestu
• štěpkování
• těžbu a přibližování dříví
• ochranu kultur
• výchovné zásahy - prořezávky TPÚ
• prodej dříví
• Pracovní postupy a zásady bezpečné práce při lesnických činnostech ke stažení zde:

 Stáhnout teď