Práce spojené s provozem v lese obstaráváme smluvně pracovníky OSVČ.
Zajišťujeme veškerou lesní činnost od výsadby lesa přes výchovu porostů až po
nahodilé a mýtní těžby.  
• zalesňování
• výsadbu a pěstování lesa
• odstraňování klestu
• štěpkování
• těžbu a přibližování dříví
• ochranu kultur
• výchovné zásahy - prořezávky TPÚ
• prodej dříví
• Pracovní postupy a zásady bezpečné práce při lesnických činnostech ke
stažení zde: tlačítko „stáhnout teď“

 Stáhnout teď